องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 20 ตำแหน่ง 54 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21 ก.พ. – 1 มี.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 3 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 256 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 20 ตำแหน่ง 61 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่จำกัดวุฒิ, วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13-26 ก.พ. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 8 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 273 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบเป็น บุคลากร 55 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 5 ก.พ. – 5 มี.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 15 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 520 ครั้ง)
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเป็น พนักงานกองทุน ครั้งแรก 2 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-21 ก.พ. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 3 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 289 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 60 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. เป็นต้นไป รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต - สถานะ - อ่านแล้ว 165 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 37 ตำแหน่ง 256 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องมีวุฒิ, วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 6-20 ก.พ. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 754 ครั้ง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบเป็น อาจารย์และพนักงาน 21 ตำแหน่ง 26 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 23 ม.ค. – 31 มี.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 41 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 523 ครั้ง)
สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้าง 200 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-10 ก.พ. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 497 ครั้ง)
สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 38 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง บัดนี้ – 28 ก.พ. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 10 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,059 ครั้ง)
สภากาชาดไทย รับสมัครสอบเป็น เจ้าหน้าที่ 12 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17-31 ม.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 996 ครั้ง)
กสทช. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานตามสัญญาจ้าง 10 ตำแหน่ง 79 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21 ม.ค. – 15 มี.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 25 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 647 ครั้ง)
สภากาชาดไทย รับสมัครสอบเป็น เจ้าหน้าที่ ครั้งแรก 15 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-31 ม.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,052 ครั้ง)
โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครสอบเป็น พนักงานสาธารณสุข 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21 ม.ค. – 28 ก.พ. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 10 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 737 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ม.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 10 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 615 ครั้ง)
สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 5 ตำแหน่ง 23 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 4-31 ม.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 2 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 2,068 ครั้ง)
องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 4 ตำแหน่ง 18 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17 ธ.ค.61 – 16 ม.ค.62 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 791 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 4 ตำแหน่ง 87 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17 ธ.ค.61 – 11 ม.ค. 62 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,041 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยนวมินทรธิราช รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่ง 99 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 3-20 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 380 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...