เทศบาลตำบลบางปู รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 10 อัตรา 89 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20-28 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 8 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 139 ครั้ง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 12 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 30 พ.ค. - 31 ก.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 41 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 117 ครั้ง)
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครเข้าทำงาน หลายอัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14 มิ.ย. – 14 ก.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 24 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 304 ครั้ง)
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 124 อัตรา วุฒิ ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 4-24 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 138 ครั้ง)
เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 50 อัตรา วุฒิ ไม่จำกัดวุฒิ, มีประสบการณ์ รับสมัครระหว่าง 17-25 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 5 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 180 ครั้ง)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสอบเป็น ลูกจ้าง 18 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-28 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 8 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 300 ครั้ง)
สถานบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานกระทรวง 19 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 11-28 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 8 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 440 ครั้ง)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวส. รับสมัครระหว่าง 10-14 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 319 ครั้ง)
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 10 ตำแหน่ง 24 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 30 พ.ค. – 12 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 5 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 245 ครั้ง)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบัง รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 11 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 4 มิ.ย. – 12 ก.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 22 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 353 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 17 ตำแหน่ง 71 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 466 ครั้ง)
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 27 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 557 ครั้ง)
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย รับสมัครสอบเป็น เจ้าหน้าที่ 40 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 23 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 665 ครั้ง)
กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบเป็น อาสาพัฒนา 200 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง - รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ - อ่านแล้ว 348 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครเป็น ลูกจ้าง 99 อัตรา วุฒิ ไม่จำกัดวุฒิ รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับสมัคร ด้วยตนเอง, ทางไปรษณีย์ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ - อ่านแล้ว 912 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 11 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง ภายในวันที่ 12 พ.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 349 ครั้ง)
เทศบาลเมืองบางบัวทอง รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 16 ตำแหน่ง 48 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 เม.ย. – 17 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 755 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 11 ตำแหน่ง 25 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26 เม.ย. – 2 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 377 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...