สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 7 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 11-26 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 14 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 42 ครั้ง)
สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครสอบเป็น พนักงานสาธารณสุขทั่วไป 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 11-14 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 40 ครั้ง)
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จ.ชลบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 3 ตำแหน่ง 12 อัตรา วุฒิ ม.ต้น. หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 17-25 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 5 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 31 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 28 ตำแหน่ง 62 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13-28 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 1 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 103 ครั้ง)
การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 39 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-14 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 234 ครั้ง)
สำนักรับรองการป่าไม้ รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 3 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 211 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12-18 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 6 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 119 ครั้ง)
ศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) รับสมัครสอบเป็น พนักงานช่วยปฏิบัติงาน 45 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 26 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 14 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 142 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 19 พ.ย. – 10 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 1 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 225 ครั้ง)
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง 49 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19-23 พ.ย. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 105 ครั้ง)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 9 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป. รับสมัครระหว่าง 14-29 พ.ย. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ อ่านแล้ว 200 ครั้ง)
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัครเป็น พนักงาน 2 ตำแหน่ง 203 อัตรา วุฒิ ป.6 ขึ้นไป รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ - อ่านแล้ว 197 ครั้ง)
สถาบันราชานุกูล รับสมัครสอบเป็น พนักงานและลูกจ้าง 10 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12-20 พ.ย. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 467 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 43 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12-30 พ.ย. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 501 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 ต.ค. – 2 พ.ย. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 221 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 5 ตำแหน่ง 16 อัตรา วุฒิ ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 16 พ.ย. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 326 ครั้ง)
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครสอบเป็น พนักงานสาธารณสุข 5 กลุ่มงาน 51 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-24 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 651 ครั้ง)
วิทยาลัยนาฏศิลป รับสมัครสอบเป็น ครูอัตราจ้าง 44 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-19 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 238 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...