สำนักงานเขตบางรัก รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 39 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องมีวุฒิ, ปวช. รับสมัครระหว่าง 3-28 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 16 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 82 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ขึ้นไป รับสมัครระหว่าง 12-20 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 8 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 98 ครั้ง)
เทศบาลนครแม่สอด รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 8 ตำแหน่ง 22 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องมีวุฒิ, ปวช. รับสมัครระหว่าง 13-21 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 1 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 140 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 31 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 10-16 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 173 ครั้ง)
โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 33 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 พ.ย. – 7 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 100 ครั้ง)
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 39 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 27 พ.ย. – 7 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 1 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 191 ครั้ง)
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 82 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-11 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 2 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 294 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 26 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22-30 พ.ย. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 191 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 4 ตำแหน่ง 42 อัตรา วุฒิ ไม่ต้องใช้วุฒิ รับสมัครระหว่าง 7-20 พ.ย. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 115 ครั้ง)
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 16 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26 พ.ย. – 11 ธ.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 12 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 146 ครั้ง)
สพป.ราชบุรี เขต 2 รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 76 อัตรา วุฒิ ปวช. ขึ้นไป รับสมัครระหว่าง - รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ - อ่านแล้ว 187 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้าง 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15-23 พ.ย. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 2 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 488 ครั้ง)
สพป.น่าน เขต 1 รับสมัครคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 75 อัตรา วุฒิ ไม่ต้องใช้วุฒิ รับสมัครระหว่าง 14-20 พ.ย. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 135 ครั้ง)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกเป็น ลูกจ้าง 60 อัตรา วุฒิ ไม่ระบุวุฒิ รับสมัครระหว่าง 12-18 พ.ย. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 109 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 9 ตำแหน่ง 28 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19-28 พ.ย. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 210 ครั้ง)
โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 26 พ.ย. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 139 ครั้ง)
เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 87 อัตรา วุฒิ ไม่จำกัดวุฒิ รับสมัครระหว่าง 8-16 พ.ย. 2651 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 209 ครั้ง)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว 116 อัตรา วุฒิ ปวช. ขึ้นไป รับสมัครระหว่าง - รับสมัคร ด้วยตนเอง - สถานะ - อ่านแล้ว 123 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...