กรมสรรพากร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 6 ตำแหน่ง ครั้งแรก 266 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-27 ก.พ. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อีก 9 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 230 ครั้ง)
กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 6 ตำแหน่ง 17 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ทางการแพทย์พยาบาล รับสมัครระหว่าง 29 ม.ค. – 12 ก.พ. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อีก 4 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 162 ครั้ง)
สำนักงานงบประมาณ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 6 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 3-24 ก.พ. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อีก 9 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 213 ครั้ง)
กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 40 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 27 ม.ค. – 24 ก.พ. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อีก 2 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 543 ครั้ง)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง ครั้งแรก 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20 ม.ค. – 7 ก.พ. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 13 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 319 ครั้ง)
กรมอนามัย รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 11 ตำแหน่ง 15 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ทางการแพทย์พยาบาล รับสมัครระหว่าง 20-24 ม.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 5 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 434 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 22 ม.ค. – 12 ก.พ.2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 18 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 314 ครั้ง)
สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 13 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20 ม.ค. – 7 ก.พ. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 13 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 508 ครั้ง)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 25 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 13-31 ม.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 6 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 721 ครั้ง)
กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 10 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26 ธ.ค. 62 – 24 ม.ค. 63 รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,239 ครั้ง)
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางการแพทย์พยาบาล รับสมัครระหว่าง 2-10 ม.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 593 ครั้ง)
สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 50 คน วุฒิ ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 19 ธ.ค. 62 – 21 ม.ค. 63 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต - (สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 2 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 426 ครั้ง)
กรมการค้าภายใน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 24 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23 ธ.ค. 62 – 15 ม.ค. 63 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 742 ครั้ง)
กรมชลประทาน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 14 ตำแหน่ง 37 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23 ธ.ค. 62 – 15 ม.ค. 63 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 11 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 2,056 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 20 ธ.ค. 62 – 23 ม.ค. 63 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 10 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 491 ครั้ง)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง ครั้งแรก 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 23 ธ.ค. 62 – 17 ม.ค. 63 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 3 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 464 ครั้ง)
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19 ธ.ค. 62 – 13 ม.ค. 63 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 487 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง ครั้งแรก 8 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9-16 ธ.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 420 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...