ระบบแจ้งจำนวนวันก่อนรับสมัคร, ระหว่างรับสมัคร
 ระบบแจ้งสถานะทุกระดับของประกาศ
 ระบบเลือกสถานะประกาศและวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร
 ระบบแบ่งประเภทการรับสมัครสอบได้ชัดเจน
Bookmark
ใกล้วันรับสมัครสอบ
อยู่ระหว่างรับสมัครสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศผลสอบ
5 ลำดับล่าสุด
กรมการแพทย์ (โรงพยาบาลราชวิถี) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ
4 ตำแหน่ง 5 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 24-30 ส.ค. 2560 
รับสมัคร ด้วยตนเอง 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 7 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 119 ครั้ง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ
8 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 25 ส.ค. – 15 ก.ย. 2560 
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต 
*ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 8 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 155 ครั้ง
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ
6 ตำแหน่ง 14อัตรา
วุฒิ ปวส. ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 15 ส.ค.-4 ก.ย. 2560 
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 18 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 183 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง
5 อัตรา
วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส. อนุปริญญา
รับสมัครระหว่าง 14-17 ส.ค. 2560 
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 259 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง
23 อัตรา
วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส. อนุปริญญา
รับสมัครระหว่าง 14-17 ส.ค. 2560 
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 181 ครั้ง
 
กระดานถาม ตอบ สอบราชการ
ตั้งกระทู้
Untitled Document
51
[ชุดเตรียมสอบ]แนวข้อสอบพี่เลี้ยง กรมกิจการเด็กและเยาวชน
16 1
เปิ้ล
2 สิงหาคม เวลา 17:02 น.
 
22 กรกฏาคม เวลา 9:49 น.
       
52
[ชุดเตรียมสอบ]แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน
8 0
-
 
22 กรกฏาคม เวลา 9:48 น.
       
53
[ชุดเตรียมสอบ]แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน
8 0
-
 
22 กรกฏาคม เวลา 9:48 น.
       
54
[ชุดเตรียมสอบ]แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมกิจการเด็กและเยาวชน
7 0
-
 
22 กรกฏาคม เวลา 9:47 น.
       
55
[ชุดเตรียมสอบ]แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
9 0
-
 
22 กรกฏาคม เวลา 9:46 น.
       
56
[ชุดเตรียมสอบ]แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน
8 0
-
 
22 กรกฏาคม เวลา 9:46 น.
       
57
[ชุดเตรียมสอบ]แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
9 0
-
 
22 กรกฏาคม เวลา 9:46 น.
       
58
[[โหลด]]แนวข้อสอบนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน กรมสรรพากรNEW
7 0
-
 
22 กรกฏาคม เวลา 9:45 น.
       
59
[[โหลด]]แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน กรมสรรพากรNEW
9 0
-
 
22 กรกฏาคม เวลา 9:45 น.
       
60
[[โหลด]]แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมสรรพากรNEW
9 0
-
 
22 กรกฏาคม เวลา 9:45 น.
       
61
[[โหลด]]แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากรNEW
8 0
-
 
22 กรกฏาคม เวลา 9:45 น.
       
62
[[โหลด]]แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมสรรพากรNEW
8 0
-
 
22 กรกฏาคม เวลา 9:44 น.
       
63
[[โหลด]]แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากรNEW
7 0
-
 
22 กรกฏาคม เวลา 9:44 น.
       
64
#ชุดเตรียมสอบ##ตำแหน่งสายงานป้องกันและปราบปราม ตำรวจตระเวนชายแดน ตชด
8 0
-
 
22 กรกฏาคม เวลา 9:43 น.
       
65
HOT#แนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
8 0
-
 
22 กรกฏาคม เวลา 9:43 น.
       
66
NEW#คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
9 0
-
 
22 กรกฏาคม เวลา 9:42 น.
       
67
HOT#แนวข้อสอบตำแหน่งนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
10 0
-
 
22 กรกฏาคม เวลา 9:42 น.
       
68
NEW#หนังสือสอบตำแหน่งนายช่างรังวัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
8 0
-
 
22 กรกฏาคม เวลา 9:41 น.
       
69
[[[NEW]]]แนวข้อสอบตำแหน่งนิติกร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
6 0
-
 
22 กรกฏาคม เวลา 9:40 น.
       
70
#คู่มือเตรียมสอบกรมการปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
6 0
-
 
22 กรกฏาคม เวลา 9:40 น.
       
71
#คู่มือเตรียมสอบกรมการปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
11 0
-
 
22 กรกฏาคม เวลา 9:39 น.
       
72
#คู่มือเตรียมสอบกรมการปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง
40 0
-
 
22 กรกฏาคม เวลา 9:39 น.
       
73
#คู่มือเตรียมสอบกรมการปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
9 0
-
 
22 กรกฏาคม เวลา 9:38 น.
       
74
#คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สำนักเลขาธิการคุรุสภา
10 0
-
 
22 กรกฏาคม เวลา 9:38 น.
       
75
#คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนักวิชาการ สำนักเลขาธิการคุรุสภา
4 0
-
 
22 กรกฏาคม เวลา 9:37 น.
       
[ 1 ][ 2 ]หน้า 3[ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ]