ระบบแจ้งจำนวนวันก่อนรับสมัคร, ระหว่างรับสมัคร
 ระบบแจ้งสถานะทุกระดับของประกาศ
 ระบบเลือกสถานะประกาศและวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร
 ระบบแบ่งประเภทการรับสมัครสอบได้ชัดเจน
Bookmark
ใกล้วันรับสมัครสอบ
อยู่ระหว่างรับสมัครสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศผลสอบ
5 ลำดับล่าสุด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมรับสมัครสอบเป็น พนักงาน
400 อัตรา
วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท
รับสมัครระหว่าง 5-11 มี.ค. 2561 
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 13 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 125 ครั้ง
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ
11 ตำแหน่ง 15 อัตรา
วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก
รับสมัครระหว่าง 13 ก.พ. - 23 มี.ค. 2561 
รับสมัคร ด้วยตนเอง 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 31 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 183 ครั้ง
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ
6 ตำแหน่ง 13 อัตรา
วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท
รับสมัครระหว่าง 26 ก.พ. – 29 มี.ค. 2561 
รับสมัคร ด้วยตนเอง 
*ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 6 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 84 ครั้ง
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ
19 ตำแหน่ง 81 อัตรา
วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องมีวุฒิ, ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 15 ก.พ. – 8 มี.ค. 2561 
รับสมัคร ด้วยตนเอง 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 16 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 412 ครั้ง
สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ
15 ตำแหน่ง 51 อัตรา
วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 16-23 ก.พ. 2561 
รับสมัคร ด้วยตนเอง 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 3 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 220 ครั้ง
 
กระดานถาม ตอบ สอบราชการ
ตั้งกระทู้
Untitled Document
51
แนวข้อสอบนิติกร กรมชลประทาน
4 0
-
 
4 ก.พ. เวลา 13:59 น.
       
52
แนวข้อสอบนายช่างภาพ กรมชลประทาน
3 0
-
 
4 ก.พ. เวลา 13:59 น.
       
53
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ กรมชลประทาน
5 0
-
 
4 ก.พ. เวลา 13:58 น.
       
54
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร กรมชลประทาน
4 0
-
 
4 ก.พ. เวลา 13:58 น.
       
55
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า กรมชลประทาน
3 0
-
 
4 ก.พ. เวลา 13:58 น.
       
56
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน
3 0
-
 
4 ก.พ. เวลา 13:58 น.
       
57
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ กรมชลประทาน
4 0
-
 
4 ก.พ. เวลา 13:57 น.
       
58
แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมชลประทาน
5 0
-
 
4 ก.พ. เวลา 13:57 น.
       
59
แนวข้อสอบนายช่างชลประทาน กรมชลประทาน
3 0
-
 
4 ก.พ. เวลา 13:57 น.
       
60
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอุทกวิทยา กรมชลประทาน
3 0
-
 
4 ก.พ. เวลา 13:57 น.
       
61
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตร กรมชลประทาน
1 0
-
 
4 ก.พ. เวลา 13:56 น.
       
62
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน
3 0
-
 
4 ก.พ. เวลา 13:56 น.
       
63
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน
3 0
-
 
4 ก.พ. เวลา 13:56 น.
       
64
#เก็งแนวข้อสอบนักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง
9 0
-
 
24 ม.ค. เวลา 18:32 น.
       
65
#เก็งแนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง
10 0
-
 
24 ม.ค. เวลา 18:31 น.
       
66
#เก็งแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง
10 0
-
 
24 ม.ค. เวลา 18:31 น.
       
67
#เก็งแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง
11 0
-
 
24 ม.ค. เวลา 18:31 น.
       
68
#เก็งแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง
12 0
-
 
24 ม.ค. เวลา 18:31 น.
       
69
#เก็งแนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมศุลกากร
10 0
-
 
24 ม.ค. เวลา 18:30 น.
       
70
#เก็งแนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร
11 0
-
 
24 ม.ค. เวลา 18:30 น.
       
71
#เก็งแนวข้อสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)
10 0
-
 
24 ม.ค. เวลา 18:29 น.
       
72
#เก็งแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ( ป.โท. ) สำนักงานศาลยุติธรรม
10 0
-
 
24 ม.ค. เวลา 18:29 น.
       
73
#เก็งแนวข้อสอบนักจิตวิทยาปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม
10 0
-
 
24 ม.ค. เวลา 18:28 น.
       
74
#เก็งแนวข้อสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม
11 0
-
 
24 ม.ค. เวลา 18:28 น.
       
75
#เก็งแนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม
11 0
-
 
24 ม.ค. เวลา 18:28 น.
       
[ 1 ][ 2 ]หน้า 3[ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ]