ระบบแจ้งจำนวนวันก่อนรับสมัคร, ระหว่างรับสมัคร
 ระบบแจ้งสถานะทุกระดับของประกาศ
 ระบบเลือกสถานะประกาศและวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร
 ระบบแบ่งประเภทการรับสมัครสอบได้ชัดเจน
Bookmark
ใกล้วันรับสมัครสอบ
อยู่ระหว่างรับสมัครสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศผลสอบ
5 ลำดับล่าสุด
กรมอนามัย รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ
7 ศูนย์ 10 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 30 เม.ย. – 4 พ.ค. 2561 
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 6 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 144 ครั้ง
โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ
ปวช. ป.ตรี
วุฒิ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา
รับสมัครระหว่าง 1-7 พ.ค. 2561 
รับสมัคร ด้วยตนเอง 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 7 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 85 ครั้ง
โรงพยาบาล พุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครสอบเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
5 ตำแหน่ง 30 อัตรา
วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ป.ตรี)
รับสมัครระหว่าง 30 เม.ย. – 4 พ.ค. 2561 
รับสมัคร ด้วยตนเอง 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 6 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 98 ครั้ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
17 ตำแหน่ง 44 อัตรา
วุฒิ ปวส. ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 2-8 พ.ค. 2561 
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 8 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 135 ครั้ง
กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้าง
25 ตำแหน่ง 695 อัตรา
วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส.
รับสมัครระหว่าง 23 เม.ย. – 7 พ.ค. 2561 
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 13 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 439 ครั้ง
 
กระดานถาม ตอบ สอบราชการ
ตั้งกระทู้
Untitled Document
51
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน
9 0
-
 
2 เม.ย. เวลา 9:11 น.
       
52
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการพัฒนาชุมชน
8 0
-
 
2 เม.ย. เวลา 9:11 น.
       
53
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมการพัฒนาชุมชน
10 0
-
 
2 เม.ย. เวลา 9:11 น.
       
54
แนวข้อสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
9 0
-
 
2 เม.ย. เวลา 9:10 น.
       
55
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน กรมที่ดิน
9 0
-
 
2 เม.ย. เวลา 9:10 น.
       
56
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ปวส. กรมที่ดิน
8 0
-
 
2 เม.ย. เวลา 9:10 น.
       
57
แนวข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ปวช. กรมที่ดิน
9 0
-
 
2 เม.ย. เวลา 9:09 น.
       
58
แนวข้อสอบพนักงานบริการ กรมธนารักษ์
24 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 12:05 น.
       
59
แนวข้อสอบพนักงานสำรวจข้อมูล กรมธนารักษ์
21 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 12:05 น.
       
60
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล กรมธนารักษ์
23 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 12:05 น.
       
61
แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมธนารักษ์
24 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 12:04 น.
       
62
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานดูเงิน กรมธนารักษ์
22 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 12:04 น.
       
63
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมธนารักษ์
23 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 12:04 น.
       
64
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมธนารักษ์
23 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 12:04 น.
       
65
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมธนารักษ์
22 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 12:03 น.
       
66
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กรมธนารักษ์
22 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 12:03 น.
       
67
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง กรมธนารักษ์
23 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 12:03 น.
       
68
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมธนารักษ์
21 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 12:02 น.
       
69
แนวข้อสอบสถาปนิก กรมธนารักษ์
21 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 12:02 น.
       
70
แนวข้อสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
21 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 11:47 น.
       
71
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
20 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 11:46 น.
       
72
แนวข้อสอบวิศวกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
21 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 11:46 น.
       
73
แนวข้อสอบวิศวกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
22 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 11:46 น.
       
74
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ(ปริญญาโท) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
20 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 11:45 น.
       
75
แนวข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ(ปริญญาตรี) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
21 0
-
 
15 มี.ค. เวลา 11:45 น.
       
[ 1 ][ 2 ]หน้า 3[ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ]