ระบบแจ้งจำนวนวันก่อนรับสมัคร, ระหว่างรับสมัคร
 ระบบแจ้งสถานะทุกระดับของประกาศ
 ระบบเลือกสถานะประกาศและวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร
 ระบบแบ่งประเภทการรับสมัครสอบได้ชัดเจน
Bookmark
ใกล้วันรับสมัครสอบ
อยู่ระหว่างรับสมัครสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศผลสอบ
5 ลำดับล่าสุด
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบรับทุนศึกษาต่อ ป.โท ป.เอก
199 ทุน
วุฒิ กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของ ป.ตรี, สำเร็จ ป.ตรี, สำเร็จ ป.โท
รับสมัครระหว่าง 9 พ.ย. – 27 ธ.ค. 2560 
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 16 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 233 ครั้ง
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบรับทุนศึกษาต่อ ป.โท
33 หน่วย รวม 43 ทุน
วุฒิ กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของ ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 9 พ.ย. – 27 ธ.ค. 2560 
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 16 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 94 ครั้ง
กรมอนามัย (สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ
2 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 12-22 ธ.ค. 2560 
รับสมัคร ด้วยตนเอง 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 1 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 68 ครั้ง
กรมสรรพากร รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว
15 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 18-29 ธ.ค. 2560 
รับสมัคร ด้วยตนเอง 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 7 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 131 ครั้ง
กองบิน 21 รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ
3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
วุฒิ ปวช.
รับสมัครระหว่าง 14-22 ธ.ค. 2560 
รับสมัคร ด้วยตนเอง 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 3 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 180 ครั้ง
 
กระดานถาม ตอบ สอบราชการ
ตั้งกระทู้
Untitled Document
51
#เก็งแนวข้อสอบพนักงานการเงินและบัญชี กรมสรรพาวุธทหารบก
4 0
-
 
24 พ.ย. เวลา 18:37 น.
       
52
#เก็งแนวข้อสอบลูกมือช่าง กรมสรรพาวุธทหารบก
4 0
-
 
24 พ.ย. เวลา 18:37 น.
       
53
#เก็งแนวข้อสอบพนักงานคลังยุทโธปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก
5 0
-
 
24 พ.ย. เวลา 18:36 น.
       
54
#เก็งแนวข้อสอบพนักงานบริการ กรมสรรพาวุธทหารบก
5 0
-
 
24 พ.ย. เวลา 18:36 น.
       
55
#คุ่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรน้ำ
11 0
-
 
15 พ.ย. เวลา 10:18 น.
       
56
#คุ่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมทรัพยากรน้ำ
10 0
-
 
15 พ.ย. เวลา 10:18 น.
       
57
#คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมทรัพยากรน้ำ
9 0
-
 
15 พ.ย. เวลา 10:18 น.
       
58
#คุ่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรน้ำ
8 0
-
 
15 พ.ย. เวลา 10:17 น.
       
59
#คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี นักทรัพยากรน้ำ
5 0
-
 
15 พ.ย. เวลา 10:17 น.
       
60
#คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กรมทรัพยากรน้ำ
9 0
-
 
15 พ.ย. เวลา 10:17 น.
       
61
#คุ่มือเตรียมสอบนิติกร กรมทรัพยากรน้ำ
9 0
-
 
15 พ.ย. เวลา 10:17 น.
       
62
#คู่มือเตรียมสอบนายช่างทคนิค กรมทรัพยากรน้ำ
9 0
-
 
15 พ.ย. เวลา 10:17 น.
       
63
#คุ่มือเตรียมสอบนายช่างโยธา กรมทรัพยากรน้ำ
8 0
-
 
15 พ.ย. เวลา 10:16 น.
       
64
#คุ่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธา กรมทรัพยากรน้ำ
9 0
-
 
15 พ.ย. เวลา 10:16 น.
       
65
แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
9 0
-
 
14 พ.ย. เวลา 1:23 น.
       
66
#คุ่มือเตรียมสอบกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ นายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองทัพไทย
10 0
-
 
12 พ.ย. เวลา 18:18 น.
       
67
#คุ่มือเตรียมสอบกลุ่มงานนายทหารพยาบาล นายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองทัพไทย
9 0
-
 
12 พ.ย. เวลา 18:17 น.
       
68
#คุ่มือเตรียมสอบกลุ่มงานสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ นายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองทัพไทย
8 0
-
 
12 พ.ย. เวลา 18:17 น.
       
69
#คุ่มือเตรียมสอบกลุ่มงานรัฐศาสตร์ นายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองทัพไทย
9 0
-
 
12 พ.ย. เวลา 18:17 น.
       
70
#คุ่มือเตรียมสอบกลุ่มงานวิศวกรรมโทรคมนาคม นายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองทัพไทย
9 0
-
 
12 พ.ย. เวลา 18:17 น.
       
71
#คุ่มือเตรียมสอบกลุ่มงานบรรณารักษ์ นายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองทัพไทย
8 0
-
 
12 พ.ย. เวลา 18:16 น.
       
72
#คุ่มือเตรียมสอบกลุ่มงานการข่าว นายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองทัพไทย
9 0
-
 
12 พ.ย. เวลา 18:16 น.
       
73
#คุ่มือเตรียมสอบกลุ่มงานการเงิน นายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองทัพไทย
9 0
-
 
12 พ.ย. เวลา 18:16 น.
       
74
#คุ่มือเตรียมสอบกลุ่มงานอาจารย์ภาษาอังกฤษ นายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองทัพไทย
9 0
-
 
12 พ.ย. เวลา 18:16 น.
       
75
#คุ่มือเตรียมสอบกลุ่มงานอาจารย์คณิตศาสตร์ นายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองทัพไทย
8 0
-
 
12 พ.ย. เวลา 18:15 น.
       
[ 1 ][ 2 ]หน้า 3[ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ]