ระบบแจ้งจำนวนวันก่อนรับสมัคร, ระหว่างรับสมัคร
 ระบบแจ้งสถานะทุกระดับของประกาศ
 ระบบเลือกสถานะประกาศและวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร
 ระบบแบ่งประเภทการรับสมัครสอบได้ชัดเจน
Bookmark
ใกล้วันรับสมัครสอบ
อยู่ระหว่างรับสมัครสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศผลสอบ
5 ลำดับล่าสุด
ข่าวรับสมัครสอบจากสำนักงาน ก.พ. ณ วันที่ 21 ก.พ. พ.ศ. 2560
92 ตำแหน่งหลายร้อยอัตรา
วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท
รับสมัครระหว่าง รับสมัครในเดือน ม.ค.59-เม.ย.60 
รับสมัคร ด้วยตนเอง, ทางอินเทอร์เน็ต 
-  
สถานะ -
อ่านแล้ว 290 ครั้ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ
59 อัตรา
วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช.ปวส. ป.ตรี)
รับสมัครระหว่าง 1-9 มี.ค. 2560 
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 6 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 363 ครั้ง
ข่าวรับสมัครสอบจากสำนักงาน ก.พ. ณ วันที่ 21 ก.พ. พ.ศ. 2560
93 ตำแหน่งหลายร้อยอัตรา
วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท
รับสมัครระหว่าง รับสมัครในเดือน ม.ค.59-เม.ย.60 
รับสมัคร ด้วยตนเอง, ทางอินเทอร์เน็ต 
-  
สถานะ -
อ่านแล้ว 167 ครั้ง
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ
6 ตำแหน่ง 11 อัตรา
วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส.
รับสมัครระหว่าง 27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2560 
รับสมัคร ด้วยตนเอง 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 4 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 395 ครั้ง
สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รับสมัครสอบเป็น พนักงาน
28 อัตรา
วุฒิ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
รับสมัครระหว่าง 17-24 ก.พ. 2560 
รับสมัคร ด้วยตนเอง 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 1 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 288 ครั้ง
 
กระดานถาม ตอบ สอบราชการ
ตั้งกระทู้
Untitled Document
26
โหลดแนวข้อสอบ ลูกจ้างช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
44 0
-
 
17 กันยายน 2559 เวลา 21:07 น.
       
27
อยากสมัครงานราชการแถวนนทบุรีค่ะ
42 0
-
 
3 กันยายน 2559 เวลา 18:23 น.
       
28
อยากสอบราชการใช้วุฒิปโทคะ
35 0
-
 
30 สิงหาคม 2559 เวลา 21:54 น.
       
29
สมัครงาน
44 0
-
 
29 สิงหาคม 2559 เวลา 14:24 น.
       
30
ถ้าอยากเข้าทำงานในกรมจัดหางาน ต้องทำอย่างไรคับ จะมีการเปิดสอบช่วงไหน
103 1
โกโก้
27 สิงหาคม 2559 เวลา 16:43 น.
 
5 กรกฏาคม 2559 เวลา 9:41 น.
       
31
กรมการปกครอง
67 1
โกโก้
27 สิงหาคม 2559 เวลา 16:42 น.
 
26 สิงหาคม 2559 เวลา 12:24 น.
       
32
โหลดแนวข้อสอบ นักเทคนิคการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา
52 0
-
 
23 กรกฏาคม 2559 เวลา 13:22 น.
       
33
โหลดแนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน
64 0
-
 
3 กรกฏาคม 2559 เวลา 17:09 น.
       
34
โหลดแนวข้อสอบ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
46 0
-
 
30 มิถุนายน 2559 เวลา 17:03 น.
       
35
โหลดแนวข้อสอบ นายทหารควบคุมข้อมูล สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
62 0
-
 
30 มิถุนายน 2559 เวลา 15:35 น.
       
36
โหลดแนวข้อสอบ นายช่างรังวัด กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
38 0
-
 
30 มิถุนายน 2559 เวลา 13:27 น.
       
37
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ประมง กรมประมง
56 0
-
 
29 มิถุนายน 2559 เวลา 13:15 น.
       
38
โหลดแนวข้อสอบ กรมการพัฒนาชุมชน
54 0
-
 
29 มิถุนายน 2559 เวลา 11:48 น.
       
39
โหลดแนวข้อสอบ พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย
48 0
-
 
17 มิถุนายน 2559 เวลา 13:19 น.
       
40
โหลดแนวข้อสอบ นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สํานักงาน ก.ก.)
68 0
-
 
11 มิถุนายน 2559 เวลา 17:14 น.
       
41
โหลดแนวข้อสอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ทุกตำแหน่ง
61 0
-
 
11 มิถุนายน 2559 เวลา 16:32 น.
       
42
โหลดแนวข้อสอบ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ทุกตำแหน่ง
56 0
-
 
5 มิถุนายน 2559 เวลา 11:13 น.
       
43
โหลดแนวข้อสอบ พนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58 0
-
 
30 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:31 น.
       
44
แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองทัพไทย
70 0
-
 
19 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:05 น.
       
45
สมัครสอบ
100 0
-
 
11 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:09 น.
       
46
แนวข้อสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกตำแหน่ง
62 1
am
10 พฤษภาคม 2559 เวลา 5:54 น.
 
2 พฤษภาคม 2559 เวลา 17:28 น.
       
47
แนวข้อสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
84 0
-
 
30 เมษายน 2559 เวลา 18:29 น.
       
48
กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครยังค่ะ
85 0
-
 
19 เมษายน 2559 เวลา 15:17 น.
       
49
โหลดแนวข้อสอบ ชกท.ส่งกำลังทั่วไปสายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
74 0
-
 
9 เมษายน 2559 เวลา 21:03 น.
       
50
โหลดแนวข้อสอบ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
72 0
-
 
6 เมษายน 2559 เวลา 23:33 น.
       
[ 1 ]หน้า 2[ 3 ]