ระบบแจ้งจำนวนวันก่อนรับสมัคร, ระหว่างรับสมัคร
 ระบบแจ้งสถานะทุกระดับของประกาศ
 ระบบเลือกสถานะประกาศและวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร
 ระบบแบ่งประเภทการรับสมัครสอบได้ชัดเจน
Bookmark
ใกล้วันรับสมัครสอบ
อยู่ระหว่างรับสมัครสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศผลสอบ
5 ลำดับล่าสุด
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ
3 กลุ่มงาน 9 อัตรา
วุฒิ ปวส. ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 2-6 ต.ค. 2560 
รับสมัคร ด้วยตนเอง 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 8 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 148 ครั้ง
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (จังหวัดภูเก็ต) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ
45 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 26 ก.ย. 2560 
รับสมัคร ด้วยตนเอง, ทางอีเมล์ 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 185 ครั้ง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ
3 ตำแหน่ง 6 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 25-29 ก.ย. 2560 
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 1 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 191 ครั้ง
กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ
2 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 9 ต.ค. – 1 พ.ย. 2560 
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต 
*ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 15 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 288 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย
11 ตำแหน่ง 12 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี ป.โท
รับสมัครระหว่าง 26 ก.ย. – 25 ต.ค. 2560 
รับสมัคร ด้วยตนเอง 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 2 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 185 ครั้ง
 
กระดานถาม ตอบ สอบราชการ
ตั้งกระทู้
Untitled Document
26
#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3 0
-
 
14 กันยายน เวลา 21:46 น.
       
27
#แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3 0
-
 
14 กันยายน เวลา 21:46 น.
       
28
#แนวข้อสอบพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3 0
-
 
14 กันยายน เวลา 21:46 น.
       
29
#แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3 0
-
 
14 กันยายน เวลา 21:46 น.
       
30
#เก็งแนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
3 0
-
 
14 กันยายน เวลา 21:45 น.
       
31
#เก็งแนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
5 0
-
 
14 กันยายน เวลา 21:45 น.
       
32
#เก็งแนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3 0
-
 
14 กันยายน เวลา 21:45 น.
       
33
#เก็งแนวข้อสอบนิติกร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3 0
-
 
14 กันยายน เวลา 21:44 น.
       
34
#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
2 0
-
 
14 กันยายน เวลา 21:44 น.
       
35
#แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
3 0
-
 
14 กันยายน เวลา 21:44 น.
       
36
#แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
3 0
-
 
14 กันยายน เวลา 21:44 น.
       
37
#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
3 0
-
 
14 กันยายน เวลา 21:43 น.
       
38
#แนวข้อสอบพนักงานพินิจ กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1 0
-
 
14 กันยายน เวลา 21:43 น.
       
39
#แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1 0
-
 
14 กันยายน เวลา 21:43 น.
       
40
#แนวข้อสอบนักวิชาการอมรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1 0
-
 
14 กันยายน เวลา 21:43 น.
       
41
#แนวข้อสอบนักวิชาการอมรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างเชื่อม-โลหะ) กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1 0
-
 
14 กันยายน เวลา 21:42 น.
       
42
#แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1 0
-
 
14 กันยายน เวลา 21:42 น.
       
43
#เก็งแนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน
1 0
-
 
14 กันยายน เวลา 21:42 น.
       
44
#เก็งแนวข้อสอบนิติกร กรมชลประทาน
1 0
-
 
14 กันยายน เวลา 21:41 น.
       
45
#เก็งแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมชลประทาน
1 0
-
 
14 กันยายน เวลา 21:41 น.
       
46
#เก็งแนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย กรมชลประทาน
1 0
-
 
14 กันยายน เวลา 21:41 น.
       
47
#เก็งแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมชลประทาน
0 0
-
 
14 กันยายน เวลา 21:41 น.
       
48
#เก็งแนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน
0 0
-
 
14 กันยายน เวลา 21:41 น.
       
49
#เก็งแนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมชลประทาน
0 0
-
 
14 กันยายน เวลา 21:40 น.
       
50
#เก็งแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน
0 0
-
 
14 กันยายน เวลา 21:40 น.
       
[ 1 ]หน้า 2[ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ]