ระบบแจ้งจำนวนวันก่อนรับสมัคร, ระหว่างรับสมัคร
 ระบบแจ้งสถานะทุกระดับของประกาศ
 ระบบเลือกสถานะประกาศและวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร
 ระบบแบ่งประเภทการรับสมัครสอบได้ชัดเจน
Bookmark
ใกล้วันรับสมัครสอบ
อยู่ระหว่างรับสมัครสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศผลสอบ
5 ลำดับล่าสุด
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบเป็น นักเรียนไปรษณีย์
206 อัตรา (ชาย 124, หญิง 82)
วุฒิ ม.ปลาย
รับสมัครระหว่าง 18 เม.ย. – 4 พ.ค. 2561 
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 13 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 45 ครั้ง
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ
2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
วุฒิ ปวช. ปวส.
รับสมัครระหว่าง 30 เม.ย. – 4 พ.ค. 2561 
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 9 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 52 ครั้ง
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ
5 ตำแหน่ง 22 อัตรา
วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 2-23 พ.ค. 2561 
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 11 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 80 ครั้ง
กรมประมง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ
19 ตำแหน่งงาน 26 อัตรา
วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 17 เม.ย. - 8 พ.ค. 2561 
รับสมัคร ด้วยตนเอง 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 17 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 326 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ
10 ตำแหน่ง 13 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 17 เม.ย. - 14 พ.ค. 2561 
รับสมัคร ด้วยตนเอง 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 23 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 123 ครั้ง
 
กระดานถาม ตอบ สอบราชการ
ตั้งกระทู้
Untitled Document
26
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน
8 0
-
 
2 เม.ย. เวลา 9:18 น.
       
27
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการพัฒนาชุมชน
8 0
-
 
2 เม.ย. เวลา 9:18 น.
       
28
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมการพัฒนาชุมชน
8 0
-
 
2 เม.ย. เวลา 9:18 น.
       
29
แนวข้อสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
8 0
-
 
2 เม.ย. เวลา 9:17 น.
       
30
แนวข้อสอบนิติกร กรมป่าไม้
7 0
-
 
2 เม.ย. เวลา 9:17 น.
       
31
แนวข้อสอบนักวิชาการเผยแพร่ กรมป่าไม้
9 0
-
 
2 เม.ย. เวลา 9:17 น.
       
32
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมป่าไม้
8 0
-
 
2 เม.ย. เวลา 9:16 น.
       
33
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมป่าไม้
8 0
-
 
2 เม.ย. เวลา 9:16 น.
       
34
แนวข้อสอบพนักงานพิทักษ์ป่า กรมป่าไม้
8 0
-
 
2 เม.ย. เวลา 9:16 น.
       
35
แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง กรมป่าไม้
9 0
-
 
2 เม.ย. เวลา 9:16 น.
       
36
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ กรมป่าไม้
7 0
-
 
2 เม.ย. เวลา 9:15 น.
       
37
แนวข้อสอบช่างสำรวจ กรมป่าไม้
8 0
-
 
2 เม.ย. เวลา 9:15 น.
       
38
แนวข้อสอบช่างโยธา กรมป่าไม้
8 0
-
 
2 เม.ย. เวลา 9:15 น.
       
39
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า กรมป่าไม้
9 0
-
 
2 เม.ย. เวลา 9:15 น.
       
40
แนวข้อสอบช่างเครื่องยนต์ กรมป่าไม้
8 0
-
 
2 เม.ย. เวลา 9:14 น.
       
41
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กรมป่าไม้
9 0
-
 
2 เม.ย. เวลา 9:14 น.
       
42
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมป่าไม้
8 0
-
 
2 เม.ย. เวลา 9:14 น.
       
43
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมป่าไม้
8 0
-
 
2 เม.ย. เวลา 9:14 น.
       
44
แนวข้อสอบนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมป่าไม้
8 0
-
 
2 เม.ย. เวลา 9:13 น.
       
45
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์
8 0
-
 
2 เม.ย. เวลา 9:13 น.
       
46
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์
9 0
-
 
2 เม.ย. เวลา 9:13 น.
       
47
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์
8 0
-
 
2 เม.ย. เวลา 9:13 น.
       
48
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์
8 0
-
 
2 เม.ย. เวลา 9:12 น.
       
49
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากร
9 0
-
 
2 เม.ย. เวลา 9:12 น.
       
50
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร
8 0
-
 
2 เม.ย. เวลา 9:11 น.
       
[ 1 ]หน้า 2[ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ]