ระบบแจ้งจำนวนวันก่อนรับสมัคร, ระหว่างรับสมัคร
 ระบบแจ้งสถานะทุกระดับของประกาศ
 ระบบเลือกสถานะประกาศและวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร
 ระบบแบ่งประเภทการรับสมัครสอบได้ชัดเจน
Bookmark
ใกล้วันรับสมัครสอบ
อยู่ระหว่างรับสมัครสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศผลสอบ
5 ลำดับล่าสุด
มหาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ
3 อัตรา
วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส.
รับสมัครระหว่าง 30 ม.ค. - 7 ก.พ. 2560 
รับสมัคร ด้วยตนเอง 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 11 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 320 ครั้ง
ข่าวรับสมัครสอบจากสำนักงาน ก.พ. ณ วันที่ 18 ม.ค. พ.ศ. 2560
108 ตำแหน่งหลายร้อยอัตรา
วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท
รับสมัครระหว่าง รับสมัครในเดือน พ.ย.59-เม.ย.60 
รับสมัคร ด้วยตนเอง, ทางอินเทอร์เน็ต 
-  
สถานะ -
อ่านแล้ว 369 ครั้ง
กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ
5 ตำแหน่ง 11 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 23-31 ม.ค. 2560 
รับสมัคร ด้วยตนเอง 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 4 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 400 ครั้ง
โรงพยาบาลเลย รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว
7 ตำแหน่ง 27 อัตรา
วุฒิ ม.ต้น ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 11-31 ม.ค. 2560 
รับสมัคร ด้วยตนเอง 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 12 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 202 ครั้ง
องค์การเภสัชกรรม สาขา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว
87 อัตรา
วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส.
รับสมัครระหว่าง 17-31 ม.ค. 2560 
รับสมัคร ด้วยตนเอง 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 12 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 265 ครั้ง
 
กระดานถาม ตอบ สอบราชการ
ตั้งกระทู้
Untitled Document
26
โหลดแนวข้อสอบ นักเทคนิคการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา
45 0
-
 
23 กรกฏาคม 2559 เวลา 13:22 น.
       
27
โหลดแนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน
59 0
-
 
3 กรกฏาคม 2559 เวลา 17:09 น.
       
28
โหลดแนวข้อสอบ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
39 0
-
 
30 มิถุนายน 2559 เวลา 17:03 น.
       
29
โหลดแนวข้อสอบ นายทหารควบคุมข้อมูล สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
56 0
-
 
30 มิถุนายน 2559 เวลา 15:35 น.
       
30
โหลดแนวข้อสอบ นายช่างรังวัด กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
34 0
-
 
30 มิถุนายน 2559 เวลา 13:27 น.
       
31
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ประมง กรมประมง
48 0
-
 
29 มิถุนายน 2559 เวลา 13:15 น.
       
32
โหลดแนวข้อสอบ กรมการพัฒนาชุมชน
46 0
-
 
29 มิถุนายน 2559 เวลา 11:48 น.
       
33
โหลดแนวข้อสอบ พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย
42 0
-
 
17 มิถุนายน 2559 เวลา 13:19 น.
       
34
โหลดแนวข้อสอบ นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สํานักงาน ก.ก.)
62 0
-
 
11 มิถุนายน 2559 เวลา 17:14 น.
       
35
โหลดแนวข้อสอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ทุกตำแหน่ง
54 0
-
 
11 มิถุนายน 2559 เวลา 16:32 น.
       
36
โหลดแนวข้อสอบ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ทุกตำแหน่ง
47 0
-
 
5 มิถุนายน 2559 เวลา 11:13 น.
       
37
โหลดแนวข้อสอบ พนักงานสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51 0
-
 
30 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:31 น.
       
38
แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองทัพไทย
62 0
-
 
19 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:05 น.
       
39
สมัครสอบ
94 0
-
 
11 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:09 น.
       
40
แนวข้อสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกตำแหน่ง
57 1
am
10 พฤษภาคม 2559 เวลา 5:54 น.
 
2 พฤษภาคม 2559 เวลา 17:28 น.
       
41
แนวข้อสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
77 0
-
 
30 เมษายน 2559 เวลา 18:29 น.
       
42
กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครยังค่ะ
79 0
-
 
19 เมษายน 2559 เวลา 15:17 น.
       
43
โหลดแนวข้อสอบ ชกท.ส่งกำลังทั่วไปสายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
68 0
-
 
9 เมษายน 2559 เวลา 21:03 น.
       
44
โหลดแนวข้อสอบ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
63 0
-
 
6 เมษายน 2559 เวลา 23:33 น.
       
45
โหลดแนวข้อสอบ กรมเจ้าท่า
66 0
-
 
27 มีนาคม 2559 เวลา 14:58 น.
       
46
มีเปิดสอบข้าราชการวุฒิ ม.6 ส่วนสูง 150ซม.ไหมค่ะ ?
89 0
-
 
25 มีนาคม 2559 เวลา 16:19 น.
       
47
ผมมีวุฒิ ปวช.สาขาเกษตรศาสตร์ทั่วไป - ปวส.คณะประมง
217 3
ซอบา
8 มีนาคม 2559 เวลา 20:48 น.
 
28 สิงหาคม 2558 เวลา 21:46 น.
       
48
สตส.ฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอ
86 0
-
 
25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:50 น.
       
49
สอบราชการไปรษณีย์
210 1
โกโก้
12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 7:41 น.
 
21 ตุลาคม 2558 เวลา 13:01 น.
       
50
หน่วยงานที่เปิดรับผู้พิการ
64 1
โกโก้
12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 7:40 น.
 
29 มกราคม 2559 เวลา 15:00 น.
       
[ 1 ]หน้า 2[ 3 ]