ระบบแจ้งจำนวนวันก่อนรับสมัคร, ระหว่างรับสมัคร
 ระบบแจ้งสถานะทุกระดับของประกาศ
 ระบบเลือกสถานะประกาศและวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร
 ระบบแบ่งประเภทการรับสมัครสอบได้ชัดเจน
Bookmark
ใกล้วันรับสมัครสอบ
อยู่ระหว่างรับสมัครสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศผลสอบ
5 ลำดับล่าสุด
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบรับทุนศึกษาต่อ ป.โท ป.เอก
199 ทุน
วุฒิ กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของ ป.ตรี, สำเร็จ ป.ตรี, สำเร็จ ป.โท
รับสมัครระหว่าง 9 พ.ย. – 27 ธ.ค. 2560 
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 16 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 246 ครั้ง
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบรับทุนศึกษาต่อ ป.โท
33 หน่วย รวม 43 ทุน
วุฒิ กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของ ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 9 พ.ย. – 27 ธ.ค. 2560 
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 16 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 99 ครั้ง
กรมอนามัย (สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ
2 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 12-22 ธ.ค. 2560 
รับสมัคร ด้วยตนเอง 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 1 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 70 ครั้ง
กรมสรรพากร รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว
15 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 18-29 ธ.ค. 2560 
รับสมัคร ด้วยตนเอง 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 7 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 131 ครั้ง
กองบิน 21 รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ
3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
วุฒิ ปวช.
รับสมัครระหว่าง 14-22 ธ.ค. 2560 
รับสมัคร ด้วยตนเอง 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 3 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 186 ครั้ง
 
กระดานถาม ตอบ สอบราชการ
ตั้งกระทู้
Untitled Document
1
#เก็งแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
1 0
-
 
6 ธ.ค. เวลา 18:39 น.
       
2
#เก็งแนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1 0
-
 
6 ธ.ค. เวลา 18:39 น.
       
3
#เก็งแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1 0
-
 
6 ธ.ค. เวลา 18:39 น.
       
4
#เก็งแนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1 0
-
 
6 ธ.ค. เวลา 18:38 น.
       
5
แนวข้อสอบ นักวิชาการประมง กรมประมง
2 0
-
 
5 ธ.ค. เวลา 1:00 น.
       
6
#แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมชลประทาน
2 0
-
 
2 ธ.ค. เวลา 18:46 น.
       
7
#แนวข้อสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมชลประทาน
2 0
-
 
2 ธ.ค. เวลา 18:46 น.
       
8
#แนวข้อสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมชลประทาน
2 0
-
 
2 ธ.ค. เวลา 18:45 น.
       
9
#แนวข้อสอบนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ กรมชลประทาน
2 0
-
 
2 ธ.ค. เวลา 18:45 น.
       
10
คุ่มือเตรียมสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) กรมวิชาการเกษตร
6 0
-
 
27 พ.ย. เวลา 20:25 น.
       
11
คุ่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร
5 0
-
 
27 พ.ย. เวลา 20:25 น.
       
12
คุ่มือเตรียมสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชสวน) กรมวิชาการเกษตร
5 0
-
 
27 พ.ย. เวลา 20:25 น.
       
13
คุ่มือเตรียมสอบนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
5 0
-
 
27 พ.ย. เวลา 20:20 น.
       
14
คุ่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
5 0
-
 
27 พ.ย. เวลา 20:20 น.
       
15
คุ่มือเตรียมสอบวิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
5 0
-
 
27 พ.ย. เวลา 20:19 น.
       
16
คุ่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
5 0
-
 
27 พ.ย. เวลา 20:19 น.
       
17
คุ่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
5 0
-
 
27 พ.ย. เวลา 20:19 น.
       
18
คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง
7 0
-
 
24 พ.ย. เวลา 19:03 น.
       
19
คู่มือเตรียมสอบสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง
7 0
-
 
24 พ.ย. เวลา 19:03 น.
       
20
คู่มือเตรียมสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง
6 0
-
 
24 พ.ย. เวลา 19:03 น.
       
21
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
7 0
-
 
24 พ.ย. เวลา 19:02 น.
       
22
คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
8 0
-
 
24 พ.ย. เวลา 19:02 น.
       
23
คุ่มือเตรียมสอบเสมียน กรมการขนส่งทหารบก
8 0
-
 
24 พ.ย. เวลา 18:59 น.
       
24
คุ่มือเตรียมสอบช่างยานยนต์ล้อ กรมการขนส่งทหารบก
7 0
-
 
24 พ.ย. เวลา 18:59 น.
       
25
คุ่มือเตรียมสอบพลขับรถ กรมการขนส่งทหารบก
7 0
-
 
24 พ.ย. เวลา 18:59 น.
       
หน้า 1[ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ]