ระบบแจ้งจำนวนวันก่อนรับสมัคร, ระหว่างรับสมัคร
 ระบบแจ้งสถานะทุกระดับของประกาศ
 ระบบเลือกสถานะประกาศและวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร
 ระบบแบ่งประเภทการรับสมัครสอบได้ชัดเจน
Bookmark
ใกล้วันรับสมัครสอบ
อยู่ระหว่างรับสมัครสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศผลสอบ
5 ลำดับล่าสุด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง
4 ตำแหน่ง 15 อัตรา
วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ม.ต้น หรือเทียบเท่า
รับสมัครระหว่าง 5-16 มี.ค. 2561 
รับสมัคร ด้วยตนเอง 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 11 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 30 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง
4 ตำแหน่ง 44 อัตรา
วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช.
รับสมัครระหว่าง 5-16 มี.ค. 2561 
รับสมัคร ด้วยตนเอง 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 11 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 57 ครั้ง
สำนักงานหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว
3 ตำแหน่ง 7 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี ป.โท
รับสมัครระหว่าง 1-15 มี.ค. 2561 
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 7 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 72 ครั้ง
กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ
50 อัตรา
วุฒิ ม.ปลาย ปวช.
รับสมัครระหว่าง 26 ก.พ. – 2 มี.ค. 2561 
รับสมัคร ด้วยตนเอง 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อีก 4 วันถึงวันรับสมัคร
อ่านแล้ว 119 ครั้ง
กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ
45 ตำแหน่ง 84 อัตรา
วุฒิ ปวส. ป.ตรี
รับสมัครระหว่าง 21-27 ก.พ. 2561 
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต 
ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.  
สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 5 วันจะสิ้นสุด
อ่านแล้ว 256 ครั้ง
 
กระดานถาม ตอบ สอบราชการ
ตั้งกระทู้
Untitled Document
1
แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
4 0
-
 
17 ก.พ. เวลา 15:19 น.
       
2
แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
0 0
-
 
17 ก.พ. เวลา 15:15 น.
       
3
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมควบคุมมลพิษ
0 0
-
 
17 ก.พ. เวลา 15:14 น.
       
4
แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
0 0
-
 
17 ก.พ. เวลา 15:13 น.
       
5
แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
0 0
-
 
17 ก.พ. เวลา 15:12 น.
       
6
แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
0 0
-
 
17 ก.พ. เวลา 15:12 น.
       
7
เก็งแนวข้อสอบวิศวกรโยธา กรมชลประทาน
7 0
-
 
8 ก.พ. เวลา 19:49 น.
       
8
เก็งแนวข้อสอบวิศวกรชลประทาน กรมชลประทาน
4 0
-
 
8 ก.พ. เวลา 19:49 น.
       
9
เก็งแนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน
5 0
-
 
8 ก.พ. เวลา 19:48 น.
       
10
เก็งแนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมชลประทาน
4 0
-
 
8 ก.พ. เวลา 19:48 น.
       
11
เก็งแนวข้อสอบนิติกร กรมชลประทาน
3 0
-
 
8 ก.พ. เวลา 19:48 น.
       
12
เก็งแนวข้อสอบนายช่างภาพ กรมชลประทาน
5 0
-
 
8 ก.พ. เวลา 19:48 น.
       
13
เก็งแนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ กรมชลประทาน
3 0
-
 
8 ก.พ. เวลา 19:48 น.
       
14
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร กรมชลประทาน
5 0
-
 
8 ก.พ. เวลา 19:47 น.
       
15
เก็งแนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า กรมชลประทาน
4 0
-
 
8 ก.พ. เวลา 19:47 น.
       
16
เก็งแนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน
4 0
-
 
8 ก.พ. เวลา 19:47 น.
       
17
เก็งแนวข้อสอบนายช่างสำรวจ กรมชลประทาน
4 0
-
 
8 ก.พ. เวลา 19:47 น.
       
18
เก็งแนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมชลประทาน
5 0
-
 
8 ก.พ. เวลา 19:46 น.
       
19
เก็งแนวข้อสอบนายช่างชลประทาน กรมชลประทาน
3 0
-
 
8 ก.พ. เวลา 19:46 น.
       
20
เก็งแนวข้อสอบเจ้าพนักงานอุทกวิทยา กรมชลประทาน
4 0
-
 
8 ก.พ. เวลา 19:46 น.
       
21
เก็งแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตร กรมชลประทาน
4 0
-
 
8 ก.พ. เวลา 19:46 น.
       
22
เก็งแนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน
4 0
-
 
8 ก.พ. เวลา 19:46 น.
       
23
เก็งแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน
6 0
-
 
8 ก.พ. เวลา 19:45 น.
       
24
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
5 0
-
 
8 ก.พ. เวลา 19:45 น.
       
25
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
5 0
-
 
8 ก.พ. เวลา 19:45 น.
       
หน้า 1[ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ]