ระบบแจ้งจำนวนวันก่อนรับสมัคร, ระหว่างรับสมัคร
  ระบบแจ้งสถานะทุกระดับของประกาศ
  ระบบเลือกสถานะประกาศและวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร
  ระบบแบ่งประเภทการรับสมัครสอบได้ชัดเจน
ใหม่
ข่าวฮอต
  
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้า..
63 ตำแหน่ง 8,500 กว่าอัตรา
2,992
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าร..
3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
1,208
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒธรรม รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเ..
ครั้งแรก 150 อัตรา
789
กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/256..
8 ตำแหน่ง ครั้งแรก 8 อัตรา
638
กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ 2 จำ..
50 คน
392
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารั..
5 ตำแหน่ง ครั้งแรก 35 อัตรา
372
ดูเพิ่มเติม...

Advertisement
ข้าราชการ ข่าวเปิดสอบข้าราชการ

This is default text, which will be replaced
Advertisement
พนักงานราชการ ข่าวเปิดสอบพนักงานข้าราชการ/ลูกจ้าง
รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร ข่าวเปิดสอบรัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร